Kategori: Ryggspecialisten

Om AS/Bechterew

ryggspecialisten-22

Vi bedömer, mäter och behandlar Dina besvär. Vi går igenom vad som är viktigt att tänka på när man har en reumatisk ryggsjukdom, och vi går tillsammans igenom de frågor Du har kring detta. Vi gör även en MÄTNING av Din ryggrad – viktigt att göra för att ha kontroll på rörligheten och funktionen i ryggraden.

När man har AS ankyloserande spondylit/Bechterew är det mycket viktig att röra sig och vara fysiskt aktiv. Ryggspecialisten har lång erfarenhet att rehabilitering av dessa besvär och  hjälper Dig bland annat att utforma ett träningsprogram som är anpassat till Dina behov.

Grunden till detta träningsprogram är mätningen. Vid besöket kommer Du att få fylla i standardiserade frågeformulär, som är vetenskapligt utformade för att mäta sjukdomsaktivitet och för att se hur Dina besvär påverkar Ditt liv.
Dessa frågor används på specialistkliniker världen runt. (De så kallade BAS-instrumenten.)

Om Du har smärta i din rygg eller leder kan mobiliserande behandling utföras – där man ökar rörligheten i en led. Likaså kan en behandling bestå av muskeltöjning, traktionsbehandling eller massage – allt med mjuka och milda tekniker vilka lämpar sig väl när man har ont. Om behov finns kan även akupunktur ingå i behandlingen.

Vi har nära samarbete med reumatologläkare vilket är en viktig förutsättning för att ge Dig bästa vården! Ryggspecialisten bistår reumatologläkare i bedömning och diagnostisering av reumatiska ryggsjukdomar.

Vi hjälper dig tillbaka – och att fortsätta må bra!

Tysta Gatan 9, 115 20 Stockholm.