Kategori: Priser

Priser

Vi har ett nytt system med points. Du köper ett träningskort och använder det till alla typer av Pilates.

Pilatesträning:

                                                                              
Träningskort 1 000 points:       6 000 kr 

                              
Träningskort    500 points:       3 500 kr

Points per tilfälle:

Egen träning:                                   33

Matta:                                                 42

Grupp apparatus:                          50

Semi-privat:                                  100/person

Enskild träning:                           167

Drop-in kostar:

                                  

Grupp apparatus Drop-in:             400 kr   

Pilates matta Drop-in:                     300 kr

Semi-privat Drop-in/pers.:            700 kr         

 Enskild träning Drop-in:            1 200 kr

Samtliga priser är rehab och momsbefriad.

Behandling: 

Nybesök Osteopati/sjukgymnastik:     1 250kr 

Återbesök Osteopati/sjukgymnastik:  1 100kr

* Pris per besök för privatperson. Sjukförsäkringsbolag betalar enligt avtal. Sjukförsäkringsbolag som inte har avtal, betalar 1250 kr för återbesök, 1500kr för nybesök. Rehabplan 1100 kr. Tjänsten är momsbefriad.

                               

                             

 

   

 Grevgatan 37 , 114 53 Stockholm.