Kategori: Behandling

Behandling och rehabilitering hos sjukgymnast/osteopat

Vi hittar inte bara problemen utan vi vill även ha en lösning på hur du kommer tillrätta med dem. Första steget är att hitta problemet, nästa steg är att också veta vad man kan göra för att bli av med det.

OSTEOPATI – PILATES – SJUKGYMNASTIK- GYROTONIC® – GYROKINESIS®

Ryggspecialisten undersöker och behandlar dina besvär-och hjälper dig fortsätta må bra efter behandlingen! Behandlingen har tre hörnstenar: Sjukgymnastik (ortopedisk manuell terapi)-Osteopati- Pilates. Ibland behöver man behandla fler gånger, iband kan man ganska direkt gå inpå hållningsträning, och sedermera rehab och  pilatesträning – allt beroende på besvär.

Ditt besök hos sjukgymnast/osteopat: Ett besök tar ca 45 minuter. Under första besöket kommer vi noggrant gå igenom dina besvär och du kommer få svara på många frågor gällande dina symptom, sjukdomshistoria, men även frågor gällande saker som hänt dig tidigare eller som du varit med om som inte har direkt koppling till vad du just söker för, men som kan visa sig ha betydelse för besvären. Vi går också igenom eventuellt tidigare gjorda undersökningar.

Efter du svarat på alla frågor görs en noggrann fysisk undersökning av hela kroppen där bland annat ortopediska, neurologiska, cirkulatoriska tester utförs. Likaså analyseras ditt rörelsemönster som kan ge viktig information om kroppens kompensationsmönster och vilken belastning kroppen utsätts för.

Om behov finns remitteras du vidare för ytterligare undersökning som tex röntgen eller om kontakt måste tas, remitterar vi till läkare.

Behandlingen utförs med mjuka manuella(med händerna) tekniker vilka är skonsamma och effektiva och som ofta upplevs som mycket behagliga när man har ont. Mobilisering av strukturer runt leder och nerver, djupgående massage samt muskelbehandling kan utgöra en del av behandlingen. En annan behandling kan vara att behandla ärrvävnad i kroppen. Genom behandlingstekniken påverkas nervsystemet och med specifika tekniker kan man lättare lokalisera var problemet sitter – en tränad terapeuts händer är oslagbara i detta sammanhang!

Om behov finns utförs även akupunkturbehandling.

Efter genomförd behandling går vi tillsammans igenom vad du själv behöver göra eller träna för att fortsätta må bra under läkningsprocessen. Vi jobbar med din hållning och stärker den inre stabiliserande muskulaturen.

OSTEOPATI – PILATES – SJUKGYMNASTIK

Vi hjälper dig tillbaka – och att fortsätta må bra!

Tysta Gatan 9, 115 20 Stockholm..