Priser

Vi har ett nytt system med points. Du köper ett träningskort och använder det till alla typer av Pilates.

Pilatesträning:

                                                                              
Träningskort 1 000 points:       6 000 kr 

                              
Träningskort    500 points:       3 500 kr

Points per tilfälle:

Egen träning:                                   33

Matta:                                                 42

 

Floating/ Öppen studio:                  44

Grupp apparatus:                          50

Semi-privat:                                  100/person

Enskild träning:                           167

Drop-in kostar:

                                  

Grupp apparatus Drop-in:             400 kr   

Pilates matta Drop-in:                     300 kr

Semi-privat Drop-in/pers.:            700 kr         

 Enskild träning Drop-in:            1 200 kr

Samtliga priser är rehab och momsbefriad.

Behandling: 

Nybesök Osteopati/sjukgymnastik:     1 250kr 

Återbesök Osteopati/sjukgymnastik:  1 100kr

* Pris per besök för privatperson. Sjukförsäkringsbolag betalar enligt avtal. Sjukförsäkringsbolag som inte har avtal, betalar 1250 kr för återbesök, 1500kr för nybesök. Rehabplan 1100 kr. Tjänsten är momsbefriad.

                               

                             

 

   

 Tysta Gatan 9, 115 20 Stockholm