Priser

Vi har ett  system med points. Du köper ett klippkort och använder det till alla typer av träning; Pilates eller GYROTONIC®.

Klippkort:

 Priser:                                                                            
Träningskort 1 000 points:                                                                             6 000 kr 

                              
Träningskort    500 points:                                                                              3 500 kr

Points per tilfälle:

Egen träning:                                                                                                               33

Matta:                                                                                                                                42

Grupp apparatus:                                                                                                    50

Semi-privat:                                                                                                                100/person

Enskild träning (Pilates eller GYROTONIC® ):                                                 167

Drop-in kostar:

                                  

Grupp apparatus Drop-in:                                                                              400 kr   

Pilates matta Drop-in:                                                                                         300 kr

Semi-privat Drop-in/pers.:                                                                             700 kr         

 Enskild träning Drop-in:                                                                             1 200 kr

Samtliga priser är rehab och momsbefriad.

Anmälan: Du bokar in din plats på hemsidan under BOKA TID Betalning sker  via faktura eller företags -Swish.

Behandling: 

Nybesök Osteopati/sjukgymnastik:     1 250kr *  from 1 januari 2020  gäller 3700 kr för nybesök och två återbesök .

Återbesök Osteopati/sjukgymnastik:  1 100kr

* Pris per besök för privatperson. Sjukförsäkringsbolag betalar enligt avtal. Sjukförsäkringsbolag som inte har avtal, betalar 1250 kr för återbesök, 1500kr för nybesök. Rehabplan 1100 kr. Tjänsten är momsbefriad.

                               

                             

 

   

 Tysta Gatan 9, 115 20 Stockholm