Om osteopati

      OSTEOPATI – PILATES – SJUKGYMNASTIK- GYROTONIC® –GYROKINESIS®

Fler och fler i Sverige får upp ögonen för osteopati. Osteopati är den ursprungliga och äldsta formen av manuell medicin där man behandlar tillstånd i kroppen med händerna. I länder som Storbritannien Nya Zeeland är osteopatin väletablerad inom sjukvården.

I slutet av 1800-talet arbetade osteopaten som läkare och behandlade då sjukdomar, fast med händerna. Numer är osteopatin mer känt som behandlingsform för rygg och ledbesvär.

Osteopatin har som grundtanke att kroppens alla system (nervsystem, lymfsystem, andnings och cirkulationssystem, immunsystem och rörelsesystem) hör ihop och är en helhet, och att kroppen har en egen inneboende förmåga till läkning. Den osteopatiska behandlingen strävar till att underlätta kroppens egen läkning. Osteopaten jobbar med händerna som verktyg för att få muskler, leder, ligament, bindväv, inre organ, lymf- och nervsystem att fungera som de ska. En viktig grundtanke är att nervsystemet har en mycket stor roll i överordnandet av all funktion i kroppen.

Den osteopatiska behandling kännetecknas sina mjuka och skonsamma behandlingstekniker-som ofta uppfattas som mycket behagliga särskilt när man har ont! En osteopat har en 5-årig utbildning, med 2 års studier i basmedicin som grund.

Vi hjälper dig tillbaka- och att fortsätta må bra!

Läs här hur man använder osteopatin i England:

Tysta Gatan 9, 115 20 Stockholm.