Anslutna försäkringsbolag

Ryggspecialisten har  samarbetsavtal med försäkringsbolagen DKV/Hälsa, Skandia, SEB/Trygg Liv, Länsförsäkringar, Euro Accident, Bliwa samt Cardif/ Paris Bas Nordic och tjänstgör som vårdproducent till dessa bolag.

Det innebär att om du har en sjukvårdsförsäkring i något av de försäkringsbolag som vi har samarbetsavtal med, kan begära att få komma till oss gällande bedömning och behandling.

Många gånger skickar även försäkringsbolag som inte har avtal med oss sina kunder till oss för att läkaren eller patienten själv har önskemål om detta. Hör i så fall med ditt försäkringsbolag om du kan komma hit!

dkvlogo                            skandia                         seb_tryggliv

trygghansa           lansforsakringar                 EuroAccident

Tysta Gatan 9 , 115 20 Stockholm.